Velg en side

Fiske på Borten Losen valdet er tilgjengelig for alle som kjøper fiskekort (døgnkort). Fiskekort løses på Elveguiden – Borten Losen

Barn under 18 år fisker gratis sammen med en voksen som har løst fiskekort.

Kontaktinfo:

Navn Mobil (+47)
Sigmund Gråbak 975 34 638
John Fjorden 936 80 36
Inger Losen 46 79 15 11
Ola Stav 913 43 833
Ivar Rofstad 901 45 748
Kristin Rofstad 913 69 534
Unni Nordhammer 926 04 952
Per Arne Borten 414 02 998
Jens Losen 40 40 12 72
John Terje Losen 40 40 12 71