Velg en side

Fiske på Borten Losen valdet er tilgjengelig for alle som kjøper fiskekort (døgnkort).

Det er begrensninger på antall kort per døgn – ta gjerne kontakt på forhånd for å gjøre en avtale.

Alle som skal kjøpe fiskekort må kunne fremvise kvittering på innbetalt fiskeravgift og attest på desinfisering av fiskeredskap.

Fiskere plikter å sette seg inn i fiskereglene. All fisk skal registreres i utlagt fangstlogg så snart som praktisk mulig etter fangst (gjelder også ved fang og slipp).

Pris døgnkort 2022 (NOK)
1.6 – 31.8: fra 500,-

Barn under 18 år fisker gratis sammen med en voksen som har løst fiskekort.

Fiskekort kjøper du her:

Navn Mobil (+47)
Sigmund Gråbak 975 34 638
John Fjorden 936 80 36
Inger Losen 46 79 15 11
Ola Stav 913 43 833
Ivar Rofstad 901 45 748
Kristin Rofstad 913 69 534
Unni Nordhammer 926 04 952
Per Arne Borten 414 02 998
Jens Losen 40 40 12 72
John Terje Losen 40 40 12 71