Velg en side

Fiskekort

Fiske på Borten Losen valdet er tilgjengelig for alle som kjøper fiskekort (døgnkort).

Det er begrensninger på antall kort per døgn – ta gjerne kontakt på forhånd for å gjøre en avtale.

Alle som skal kjøpe fiskekort må kunne fremvise kvittering på innbetalt fiskeravgift og attest på desinfisering av fiskeredskap.

Fiskere plikter å sette seg inn i fiskereglene. All fisk skal registreres i utlagt fangstlogg så snart som praktisk mulig etter fangst (gjelder også ved fang og slipp).

Pris døgnkort 2019 (NOK)
1.6 – 31.8: 400,-

Barn under 18 år fisker gratis sammen med en voksen som har løst fiskekort.

Fiskekort kjøper du her:

Navn
Mobil (+47)
Lundamo Camping
976 08 735
Sigmund Gråbak
975 34 638
John Fjorden936 80 361
Inger Losen
46 79 15 11
Ola Stav
913 43 833
Ivar Rofstad
901 45 748
Kristin Rofstad
913 69 534
Unni Nordhammer
926 04 952
Lars Borten
982 68 620
Jens Losen
40 40 12 72
John Terje Losen
40 40 12 71