Fiske på Borten Losen valdet er tilgjengelig for alle som kjøper fiskekort (døgnkort).

Det er begrensninger på antall kort per døgn - ta gjerne kontakt på forhånd for å gjøre en avtale.

Alle som skal kjøpe fiskekort må kunne fremvise kvittering på innbetalt fiskeravgift og attest på desinfisering av fiskeredskap.

Fiskere plikter å sette seg inn i fiskereglene. All fisk skal registreres i utlagt fangstlogg så snart som praktisk mulig etter fangst (gjelder også ved fang og slipp).


 Priser på døgnkort 2016 (NOK):
 1.6 - 31.7:   400,-
1.8 - 31.8:   200,-

Barn under 18 år fisker gratis sammen med en voksen som har løst fiskekort.
Fiskekort kjøper du her:

 Navn  Mobil (+47)
 Lundamo Camping  976 08 735  
 Sigmund Gråbak  975 34 638
 John Fjorden  936 80 361
 Inger Losen  46 79 15 11
 Ola Stav  913 43 833
 Ivar Rofstad  901 45 748
 Kristin Rofstad  913 69 534
 Unni Nordhammer  926 04 952
 Lars Borten  982 68 620
 Jens Losen  40 40 12 72
 John Terje Losen  40 40 12 71